Aplikasi Android Untuk Pedagang Kaki Lima Archive

Aplikasi Pedagang Kaki Lima Versi Android PayPKL

Aplikasi PKL Versi Android ( PayPKL ) – Dewasa ini, dalam mencari suatu pekerjaan, kita dipaksa untuk lebih cerdik nelihat peluang usaha. Salah satunya membuka usaha kaki lima. Bila dijalankan dengan tekun akan menghasilkan penghasilan yang belipat

Aplikasi Pedagang Kaki Lima Android ( ProPKL )

Aplikasi PKL ProPKL – Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu kumpulan pedagang yang berjualan di trotoar jalan. Istilah ini digunakan untuk menyebut para penjaja yang melakukan kegiatan jual beli di